Zavřít okno

Přihlášení k odběru novinek

* povinná položka

Aktuality z profesního vzdělávání

Základní nařízení vlády v oblasti bezpečnosti práce

Nařízení vlády jsou tzv. podzákonné normy a nemohou obsahovat stanovení povinností, pokud je k tomu v konkrétním případě nezmocnil zákon, na jehož základě je příslušná podzákonná norma vydána v praxi. Mezi základní nařízení vlády týkající se oblasti BOZP patří .. celý článek

Základní vyhlášky v oblasti bezpečnosti práce

Vyhlášky jsou sekundárními předpisy vydávané na základě výslovného zákonného zmocnění ministerstvy a jinými správními úřady. Znamená to tedy, že vyhláška upřesňuje význam právních norem obsažených přímo v zákoně. Oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se týká velké množství vyhlášek. Patří mezi ně například .. celý článek

Zákon o bezpečnosti a inspekci práce

V České republice je od roku 1965 stěžejním předpisem v oblasti BOZP zákoník práce, který byl několikrát novelizován. Od roku 2007 nabyl účinnosti zákon o bezpečnosti práce č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, jež řeší pracovněprávní vztahy a především v části páté oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V této části jsou uvedeny požadavky kladené jak na zaměstnavatele, tak i na zaměstnance v pěti oddílech .. celý článek

12>
© Evis 2024