Zavřít okno

Přihlášení k odběru novinek

* povinná položka

Vstupní školení BOZP - obecná část

Nechcete přijít o žádné novinky?

Aktuální školení BOZP

Poradce pro pozůstalé-přípravný kurz ke zkoušce

Datum: 15.8.2020
Místo: Praha 1
Cena: 3 400 Kč

Workshop - Audit dokumentace BOZP

Datum: 9.9.2020
Místo: Rožnov pod Radhoštěm
Cena: 2 400 Kč

Workshop - Audit dokumentace BOZP

Datum: 17.9.2020
Místo: Praha 1
Cena: 2 400 Kč

Kulatý stůl - Co je nového v BOZP? 6. ročník

Datum: 24.9.2020
Místo: Mutěnice
Cena: 2 990 Kč

Workshop - Audit dokumentace BOZP

Datum: 30.9.2020
Místo: Pardubice
Cena: 2 400 Kč

Kulatý stůl - Co je nového v BOZP? 6. ročník

Datum: 15.10.2020
Místo: Mutěnice
Cena: 2 990 Kč

více kurzů ...

Cílem vstupního školení BOZP je seznámení zaměstnance s právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP, s možnými riziky jeho práce, s opatřeními přijatými zaměstnavatelem pro omezení těchto rizik. Dále bude obeznámen s pokyny zaměstnavatele k zajištění BOZP, které bude muset dodržovat při své práci. Školení proběhne v pracovní době, v den nástupu do zaměstnání.

Účastníci vstupního školení

 • zaměstnanci při nástupu, vzniku pracovního poměru,
 • fyzické osoby konající práce trvalejšího druhu, pracovní poměr se uzavírá smlouvou. Školení se provádí vždy při nově sjednané smlouvě (např. brigádníci, domácí zaměstnanci),
 • fyzické osoby trvale se zdržující v objektu, areálu právnických nebo podnikajících fyzických osob.

Rámcový obsah vstupního školení

 • práva a povinnosti zaměstnanců vyplývajících z právních a ostatních předpisů, které se týkají jimi vykonávané práce,
 • kategorie vykonávané práce,
 • předvídatelná rizika, která souvisí s výkonem práce,
 • opatření přijatá zaměstnavatelem na ochranu před působením zdrojů rizik,
 • zásady bezpečného chování na pracovišti,
 • lékařské preventivní prohlídky, které souvisí s výkonem práce,
 • poskytovatel pracovnělékařských služeb,
 • opatření na minimalizaci výskytu pracovních úrazu a nemocí z povolání,
 • zásady bezpečné manipulace s břemeny,
 • pracovní podmínky žen a mladistvých,
 • používání OOPP,
 • zásady poskytování první pomoci.

Ověření znalostí

Bezprostředně po ukončení vstupního školení jsou znalosti ověřeny ústně nebo písemným testem.


Další články o bezpečnosti práce a požární ochraně

© Evis 2020