Zavřít okno

Přihlášení k odběru novinek

* povinná položka
x

Online kalkulace na kurz

Datum (nezávazné):
Počet účastníků:
Kraj:
Město:

Kontaktní osoba

Jméno:
E-mail:
Telefon:
Odeslat žádost o kalkulaci

Kurz "Uvedení do problematiky reminiscence a reminiscenční terapie"

Obecné informace

Lektoři:Jan Spearling, PhDr. Naděžda Špatenková, PhD.
Místa realizace:Celá ČR
Tématická oblast:Vzpomínání a jeho role v životě, reminiscenční terapie v praxi
Pracovní zařazení
účastníka kurzu:
Sociální prevence, sociální péče, sociální poradentsví
Online kalkulace

Stručný popis kurzu

Seminář je určený sociálním pracovníkům, ergoterapeutům, arteterapeutům, psychlogům, pečujícím o osoby vyššího věku v domovech pro seniory, stacionářích, léčebnách dlouhodobě nemocných, geriatrických odděleních, jednotkách ošetřovatelské péče, odborných léčebných ústavech gerontopsychiatrických odděleních, ale i v domácím prostředí seniorů. Cílem je kultivace a rozvoj základních profesních a osobnostních kompetencí sociálních pracovníků. Důraz je kladen na procesy vzpomínání a jeho role v lidském životě. V rámci semináře budou sociálním pracovníkům objasněny otázky jednotlivých fází reminiscenční terapie. Uvedeny budou konkrétní příklady reminiscenční terapie v praxi. Účastníci budou seznámeni s principy úspěšné reminiscence a s přínosy reminiscenční terapie přede vším.
Absolvent rozvine svou kompetenci komunikace s osobami ve vyšším věku, a to pro zkvalitnění života seniorů. Absolvent získá přehled v konkrétních reminiscenčních aktivitách. Absolvent pochopí přínosy reminiscenční terapie a zvnitřní si principy úspěšné reminiscence. Absolvent prohloubí kompetenci odborného růstu.


Kontaktní osoba

Jméno: *
E-mail: *
Telefon:

Požadavky na kurz

Datum (nezávazné): *
Počet účastníků: *
Kraj nebo město: *

© Evis 2024