Zavřít okno

Přihlášení k odběru novinek

* povinná položka

PhDr. Naděžda Špatenková, PhD.

PhDr. Naděžda Špatenková, PhD.

Specializace

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI (související s cílovou skupinou)
pro každou další zkušenost přidejte novou kolonku. Začněte popisem poslední zkušenosti.
2000 – dosud Odborná asistentka Katedry sociologie a andragogiky
Univerzita Palackého Olomouc, Filozofická fakulta
Pedagogické a vědeckovýzkumné aktivity v oblasti sociologie, andragogiky, sociální práce a psychologie
2000 – dosud Ředitelka
Univerzita Palackého Olomouc, Univerzita třetího věku
Pedagogické a vědeckovýzkumné aktivity v oblasti vzdělávání seniorů
a poradenství pro seniory
2004 – dosud Lektor, poradce, psycholog, terapeut, supervizor
OSVČ – poradenská činnost v oblasti společenských věd a rozvoje osobnosti
Poradenské aktivity v oblasti psychologie a sociálních služeb, lektorská a supervizní činnost, terapie
2004 – dosud Odborná asistentka Ústavu ošetřovatelství a porodní asistence
Ostravská univerzita Ostrava, Lékařská fakulta
Pedagogické a vědeckovýzkumné aktivity v oblasti psychologie, ošetřovatelství a zdravotně sociální péče
1997 – 2001 Odborný garant a supervizor Linky SOS
Linka SOS Zlín
Odborná garance sociální služby krizové intervence, vzdělávání pracovníků, individuální a týmové supervize pro pracovníky Linky SOS
1995 – 2001 Krizový intervent - externí pracovník
Linka SOS Zlín
Poskytování telefonické krizové intervence
1994 – 1995 Sociální pracovnice
Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, Olomouc
Odborné sociální poradenství, příprava podkladů pro psychologa (rodinná a sociální anamnéza klienta)

VZDĚLÁNÍ, KURZY (vztahující se k cílové skupině)
Pro každý další záznam přidejte novou kolonku, začněte od posledního.
1995 – 2001 Psycholog
Univerzita Palackého Olomouc, Filozofická fakulta
Gerontagogika
1996 - 1999 Vědecko-výzkumný pracovník v oblasti sociologie (doktorandské studium)
Univerzita Palackého Olomouc, Filozofická fakulta
1991 – 1996 Sociolog, andragog, sociální pracovnice
Univerzita Palackého Olomouc, Filozofická fakulta
Gerontagogika

DALŠÍ DOVEDNOSTI A DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE (vztahující se k lektorským dovednostem a cílové skupině)
Uveďte např. publikační činnost, další zkušenosti s cílovou skupinou, působení v různých projektech zabývajících se cílovou skupinou apod.
• 2008 – 2012: Intenzivní výcvikový program v psychoterapii a poradenství zaměřeném a člověka, Person Centred Approach, Česká asociace PCA, PCA Institut Praha
• 2009 – 2010: Psycholog ve zdravotnictví, FF UP Olomouc
• 2008: Asertivita, Gracent Ostrava
• 2007: Kognitivně behaviorální terapie obezity, STOB Praha
• 2003: Výcvik: Terapie zármutku II. dle V. Satirové, IVS Praha
• 2001: Výcvik: Terapie zármutku dle V. Satirové, IVS, Praha.
• 2000: Kurz: gerontologie. IPVPZ, Praha.
• 2000: Kurz: Psychografologie, SDV FF UP, Praha.
• 2000: Výcvik: Hraniční situace v krizové intervenci, RIAPS, Praha
• 1999: Výcvik: Tělo a krize I. + II., RIAPS, Praha
• 1998: Základní kurz krizové intervence, RIAPS, Praha
• 1998: Kurz: Poruchy příjmu potravy, RIAPS, Praha
• 1997: Výcvik v telefonické krizové intervenci, RIAPS, Praha
• 1997: Seminář pro supervizory II., lektor Leonie Verbug, Holandsko
• 1997: Seminář pro supervizory I.., lektor Leonie Verbug, Holandsko

Další schopnosti dosažené během studia či praxe, ale neuznané na základě osvědčení, vysvědčení
• Poradce pro pozůstalé
• Lektor České asociace pečovatelské služby
• Supervizor Poradny Alej Hospicového hnutí - Vysočina
• Supervizor Linky důvěry Olomouc
• Supervizor a lektor dobrovolníků Maltézské pomoci, o. p. s.
• Redaktor Internetporadny
• od r. 2007: člen Federace rodičů a přátel sluchově postižených dětí
• od r. 2004: člen Českomoravské psychologické společnosti
• od r. 1996: člen Společnosti sociálních pracovníků ČR

© Evis 2024