Zavřít okno

Přihlášení k odběru novinek

* povinná položka

E-learningový software pro výuku metod reminiscence

PhDr. Naděžda Špatenková, Ph.D.

Je průkopníkem poradenství pro pozůstalé v České republice.

Vystudovala jednooborovou psychologii a sociologii - andragogiku v profilaci na sociální práci. V současné době působí na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde také vede Univerzitu třetího věku. Je autorizovanou osobou pro profesní kvalifikaci Poradce pro pozůstalé (69-020-M), vzdělává a superviduje poradce v této oblasti již více než 15 let. Je autorkou řady publikací:

  • Poradenství pro pozůstalé. Principy, proces, metody, 2013
  • Reminiscenční terapie, 2011
  • Krizová intervence pro praxi, 2011
  • Poradenství pro pozůstalé, 2008
  • Zármutek a pomoc pozůstalým, 2001
  • KRIZE. Psychologický a sociologický fenomén, 2004
Naděžda Špaténková

Program navržený pod záštitou odborné garantky PhDr. Naděždy Špatenkové, Ph.D. nabízí interaktivní výuku metod reminiscence. Jde o speciální metodu práce se seniory, založenou na uznání důležitosti vzpomínání s ohledem na zvyšování (resp. udržení) kvality života.

Zahrnuje široké spektrum interaktivních, kreativních a výrazových aktivit, jejichž základem je zájem o minulé životní zkušenosti seniorů, kteří se jí účastní. Program shrnuje principy, formy a využití reminiscenční terapie také u seniorů se specifickými potřebami (např. u osob s demencí, depresí nebo mentálním postižením). Obsahuje také detailní postupy aktivit, které je možné v rámci reminiscenční terapie využít.

Ukázka práce s programem
Mám zájem

Máte zájem o náš e-learningový program? Kontaktujte nás na e-mailové adrese evis@evisnet.cz, případně na telefonním číslo 608 719 349.
Cena za roční licenci je 990 Kč, za neomezenou 3 490 Kč. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

© Evis 2024