Zavřít okno

Přihlášení k odběru novinek

* povinná položka

Aktuality o nás a našich školeních

29.9.2017 - Jak zavést GDPR?

Workshop: Vysvětlení teorie související s GDPR a praktická ukázka, jak začít s implementací GDPR, to je téma, které zajímá každou firmu v České republice. Přijeďte na jeden z workshopů, jehož součástí je i webinář s ukázky software. Navštívíme s lektorkou Bc. Lucií Janco, DiS. Ostravu, Opavu, Hradec Králové, Prahu, Pardubice .. V případě zájmu přijedeme i do menších měst ČR. Online přihlášky pod položkou kurzy. V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na telefonu či emailu..

29.8.2017 - Kurzy a školení - podzim 2017

Stejně jako v letech minulých bude podzim ve znamení vývoje legislativy. V září a říjnu budeme s lektorkou, auditorkou pracovního práva, paní Bc. Lucií Janco Dočkalovou, pořádat semináře na téma NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE A SOUVISEJÍCÍCH PRACOVNĚPRÁVNÍCH PŘEDPISŮ. Od 1.11.2017 je v účinnosti nová právní úprava pracovnělékařských služeb, a semináře i workshopy s lektorem Robertem Křepinským budou zaměřeny tímto směrem. Samozřejmě také budeme realizovat přípravné kurzy k autorizovaným zkouškám a zkoušky dle Národní soustavy kvalifikací Technik BOZP a Manažer BOZP. Pro zájemce BOZP ve školách a školských zařízeních připravujeme kurzy s lektorkou Bc. Jarčou Jánskou a také se potkáme s MUDr. Ivanem Kučerou, Ph. D. na seminářích s tématy ohledně Ochrany zdraví zaměstnanců. Pro firmy, které mají zájem pořádat interní školení na půdě jejich organizací připravujeme kurzy takzvaně šité na míru jejich požadavkům. Těšíme se na Vás a přejeme krásný zbytek léta a podzim plný úspěchů. Tým lektorů a Eva Kolářová

9.2.2017 - Workshop Kulatý stůl - Co je nového V BOZP?

Mezi nejúspěšnější kurzy BOZP patřily v loňském roce workshopy v Mutěnicích. Právě v této chvíli vám nabízíme termíny roku 2017. V měsíci dubnu se v diskusích potkáme s panem MUDr. Ivanem Kučerou, Ph.D. a v květnu, v září, říjnu a listopadu s panem Robertem Křepinským. Jako v letech minulých bude facilitátorkou paní Mgr. Eva Kolářová. S panem doktorem Kučerou budou diskuse zaměřeny na ochranu zdraví zaměstnanců a s Robertem Křepinským, tak jako v letech minulých, na systémy řízení BOZP a komplexní pohled na problematiku BOZP. S naprostou samozřejmostí konstatujeme, že se dotkneme problémů, které ve firmách vyvstanou vzhledem k Novele zákona 373/2011 Sb a vyhlášky č. 79/2013 Sb. Konkrétní termíny naleznete v sekci kurzy. Těšíme se na vás i na diskuse nad tématy z oblasti BOZP, které tíží vás, vaše zaměstnace či firmy.

3.2.2017 - Autorizace Technik BOZP a Manažer BOZP

MPSV udělilo dne 31.1.2017 Mgr. Evě Kolářové autorizace pro profesní kvalifikace dle Národní soustavy kvalifikací Technik BOZP (kód 39-004-M) a Manažer BOZP (kód 39-005-T). Více o těchto profesích se dozvíte na https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-582-Manazer_BOZP/revize-729 a veškeré dotazy vám zodpovíme na emailu: evis@evisnet.cz Přípravné kurzy v obou profesích Technik BOZP a Manažer BOZP budeme pořádat od měsíce února 2017 a závazné přihlášky naleznete v sekci kurzy. Autorizovaná osoba vás bude po obdržení přihlášky informovat, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Přípravný kurz není podmínkou účasti na zkoušku profesní kvalifikace Technik BOZP a Manažer BOZP. Uchazeč o zkoušku Manažer BOZP musí být osobou odborně způsobilou v oblasti prevence rizik BOZP podle zákona 309/2006 Sb. v pozdějším znění.

10.1.2017 - Přejeme vám hodně pracovních i osobních úspěchů v roce 2017!

Pro jaro 2017 jsme pro vás s týmem odborníků opět připravili školení a kurzy z oblasti BOZP. S Robertem Křepinským Povinnosti zaměstnavatele v oblasti vedení dokumentace BOZP, s MUDR Ivanem Kučerou, Ph.D. v oboru Kategorizace prací a ochrany zdraví zaměstnanců, s Bc. Jarmilou Jánskou BOZP ve školách a školských zařízeních, s Ing. Stanislavem Opluštilem jsme připravili kurzy na téma Průmyslová ergonomie a spousty dalších novinek, jak z platné legislativy tak z oblastí, které jste si v loňském roce žádali formou evaluačních dotazníků. Děkujeme vám všem, kteří jste se v roce 2016 zúčastnili kurzů a školení firmy EVIS - Vzdělávací služby, děkujeme za kladná hodnocení odbornosti i organizačního zázemí, ale také děkujeme za podněty i připomínky, díky kterým máme možnost se dále rozvíjet a zlepšovat. Těšíme se na další spolupráci a přejeme hodně zdraví a spokojenosti v celém roce 2017. Za tým lektorů Eva Kolářová

31.10.2016 - Kulatý stůl v BOZP v Mutěnicích

Upozorňujeme na fakt, že workshop v Mutěnicích 8.-9.11. 2016 je již plně obsazen. Pro enormní zájem účastníků jsme přidali termín 22.-23.11.2016. Formou workshopu, odborných diskusí a výměny zkušeností s manažery z jiných firem, s oporou facilitátora a zkušeného lektora, člena Rady BOZP, budete mít chuť zavádět osvědčená pravidla a nové systémy řízení BOZP u vás ve firmách. Přijeďte diskutovat o problémech ve vaší firmě, naší snahou je býti vám nápomocni k odstranění problémů a zvýšení ochrany zdraví vašich zaměstnanců. Eva Kolářová a Robert Křepinský.

22.8.2016 - Podzim 2016 kurzy BOZP šité na míru vašim požadavkům.

V podzimních měsících vám opět nabízíme kurzy s lektory Robertem Křepinským, MUDr. Ivanem Kučerou, Ph.D., Ing. Stanislavem Opluštilem, Bc. Jarčou Jánskou a dalšími specialisty v oborech vyžadujících doplňující vědomosti a znalosti pro výkony vašich zaměstnání. Můžete se opět těšit na Kulatý stůl s Robertem Křepinským v Mutěnicích, i na další kurzy s tímto renomovaným lektorem např. Dokumentaci BOZP, Pracovnělékařské služby a samozřejmě stále žádaný seminář Vývoj legislativy v BOZP. Požadavky také směřovaly na téma Kategorizace prací, Ochranu zdraví při práci a ráda sděluji i lektor MUDr. Ivan Kučera, Ph.D. opět bude tato témata přednášet, jak v Hradci Králové a Pardubicích, tak v Praze a České Třebové. Čekají vás také novinky, které budou zveřejněny v průběhu září 2016. Po prázdninách, které jsme snad strávili všichni v pohodě a odpočinku, se můžeme vrhnout s chutí do práce. S celým týmem lektorů se na vás těším Eva Kolářová

17.5.2016 - Aktuality v BOZP v Pardubicích v červnu 2016

Každoročně pořádáme v červnu v Pardubicích týdenní kurz Aktuality v BOZP. Přihlášku na celý kurz najdete v sekci kurzy. Máte však možnost se přihlásit i na jednotlivé dny, pokud vás veškerá problematika BOZP nezajímá nebo pokud vás zaměstnavatel na celý týden neuvolní. S kterými lektory se potkáte na týdenním kurzu v Pardubicích? 6.6. v pondělí MUDr. Ivan Kučera, Ph.D. a problematika Kategorizace prací a Ochrany zdraví při práci 7.6. v úterý s Robertem Křepinským proberete Vývoj legislativy a novinky nejen v 309/2006 Sb. 8.6. ve středu vás čekají pánové Bc. Georgios Christodulos a Ing. Oldřich Haken, a to téma Skladování vč. chemických látek 9.6. ve čtvrtek se celý den budeme věnovat Zemědělství v BOZP s lektorem Ing. Oldřichem Hakenem 10.6. v pátek s Bc. Jarmilou Jánskou se zaměříme na specifika BOZP ve školách a školských zařízeních. Novinek je v legislativě letos hodně, podívejte se na obsahy jednotlivých kurzů a přijeďte!!

12.5.2016 - Novinky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s výhledem na rok 2017

Vzhledem k aktuálním změnám v legislativě týkající se BOZP jsme přidali seminář s Robertem Křepinským na téma: "Novinky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s výhledem na rok 2017" do Pardubic dne 7.6. a Brna 27.6.2016 Přijeďte si poslechnout poutavou přednášku renomovaného lektora pana Roberta Křepinského. Více v sekci kurzy..

26.4.2016 - Nové kurzy a semináře BOZP v Brně

Na požadavek vás techniků BOZP, manažerů BOZP a osob odborně způsobilých v prevenci rizik jsme přidali semináře s Robertem Křepinským do Brna. Tentokrát se jedná o kurzy zaměřující se na řešení problematiky pracovních úrazů, pracovnělékařských služeb a dokumentace BOZP. Také v Brně se bude konat seminář s lektorem Petrem Marklem ohledně rizik v BOZP. Přijeďte nebo napište, v které části ČR vám naše kurzy chybí. Těšíme se na shledání, za tým lektorů Eva Kolářová

16.2.2016 - Systémová opatření k předcházení vzniku pracovních úrazů

Faktory působící na člověka v pracovním prostředí mohou způsobovat poškození jeho zdraví různého charakteru Mezi poškození zdraví z práce, která jsou uznávána legislativou ČR, patří pracovní úraz, ohrožení nemocí z povolání a nemoc z povolání. Těmto tématům se budeme věnovat v březnu a dubnu na seminářích s Robertem Křepinským. Těším se na vás Eva Kolářová

12.1.2016 - Kurzy a školení BOZP pro jaro 2016

Pro jaro 2016 jsme pro vás připravili opět kurzy BOZP. Bezpečnost práce a požární ochrana jsou oblasti, které musíme řešit ve všech firmách. Povinnosti zaměstnanců i zaměstnavatelů vyplývají z legislativního prostředí BOZP a naší snahou je, aby kurzy BOZP a školení BOZP reagovaly na aktuální legislativu a témata, která vás ve firmách tíží. Díky svým dotazům a odpovědím odborníků z oblasti BOZP můžete podmínky pro bezpečnost práce zlepšovat a zdraví vašich zaměstnanců chránit. Nová témata naleznete pod položkou kurzy. Těšíme se na vás! Eva Kolářová a kolektiv lektorů.

© Evis 2024