Zavřít okno

Přihlášení k odběru novinek

* povinná položka

Ing. Radka, Vokurková

Radka

Specializace

Chemické látky

1989 - 1994 Vysoká škola chemickotechnologická Pardubice, studium oboru Ochrana životního prostředí, Analytická chemie, Ing.

Zvláštní odborná zmocnění
2015 (dosud) Manager systémů řízení jakosti (ISO 14 001 a ISO 9 001), EQ Servis
2012 (dosud) Osvědčení udělené Ministerstvem dopravy ČR o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí
2010 - 2013 Pověření Ministerstva životního prostředí k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
2004 (dosud) Oprávnění udělené Ministerstvem životního prostředí ČR a Ministerstvem zdravotnictví ČR o odborné způsobilosti ke zpracování dokumentace a posudku hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona ČNR č. 244/1992 Sb. a podle zákona č. 100/2001 Sb. o hodnocení vlivů na životní prostředí
2003 - 2008 Odborně způsobilá osoba (OZO) v prevenci rizik, Osvědčení uděleno Výzkumným ústavem pro bezpečnost práce

Významnější aktivity vztahující se k publikační a lektorské činnosti v chemii

2015 (dosud) Lektorská činnost “Chemické látky a pracovní prostředí“ pro Asociaci techniků BOZP a PO České republiky z.s.
2015 Management odpadů ve zdravotnictví, časopis Odpady
2015 Spolupráce na projektu „Elaboration of approaches to an improved data basis on the whereabouts of end-of-life vehicles including legal instruments“, Wuppertal Institute for Climate, Environment, Energy
2013 (dosud) Lektorská činnost na Kurzech aplikované chemické legislativy v praxi (KACHLE) u společnosti EKOLINE a DEKRA
2011 "Analýza recyklace materiálů po demontáži autovraků v ČR", studie pro Ministerstvo životního prostředí

© Evis 2024