Zavřít okno

Přihlášení k odběru novinek

* povinná položka
x

Online kalkulace na kurz

Datum (nezávazné):
Počet účastníků:
Kraj:
Město:

Kontaktní osoba

Jméno:
E-mail:
Telefon:
Odeslat žádost o kalkulaci

Kurz "Workshop - Audit dokumentace BOZP"

Obecné informace

Lektoři:Robert Křepinský
Místa realizace:Celá ČR
Tématická oblast:Dokumentace BOZP
Pracovní zařazení
účastníka kurzu:
Vedoucí zaměstnanci na všech liniích řízení
Detailní informace Online kalkulace

Stručný popis kurzu

WORKSHOP
AUDIT DOKUMENTACE BOZP
1. Vývoj právní úpravy oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – přehled nejdůležitějších změn a předpokládaný vývoj na rok 2019
2. Základní dokumentace oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
3. Dokumentace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů – školení zaměstnanců, poskytování OOPP, MČDP a ochranných nápojů, kategorizace práce, prevence rizik, pracovní úrazy a další
4. Dokumentace o pracovnělékařských službách ve smyslu zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, ve znění pozdějších předpisů – žádost o provedení prohlídky, lékařský posudek, potvrzení o provedení výstupní prohlídky, pravidelný dohled poskytovatele a další
5. Dokumentace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

Formou workshopu, odborných diskusí a výměny zkušeností s manažery z jiných firem, s oporou facilitátora a zkušeného lektora, člena Rady BOZP, budete mít chuť zavádět osvědčená pravidla a nové systémy řízení BOZP u vás ve firmách.


Kontaktní osoba

Jméno: *
E-mail: *
Telefon:

Požadavky na kurz

Datum (nezávazné): *
Počet účastníků: *
Kraj nebo město: *

© Evis 2023