Zavřít okno

Přihlášení k odběru novinek

* povinná položka

Kniha úrazů - co to je a co se v ní eviduje

Nechcete přijít o žádné novinky?

Aktuální školení BOZP

Poradce pro pozůstalé-přípravný kurz ke zkoušce

Datum: 15.8.2020
Místo: Praha 1
Cena: 3 400 Kč

Workshop - Audit dokumentace BOZP

Datum: 9.9.2020
Místo: Rožnov pod Radhoštěm
Cena: 2 400 Kč

Workshop - Audit dokumentace BOZP

Datum: 17.9.2020
Místo: Praha 1
Cena: 2 400 Kč

Kulatý stůl - Co je nového v BOZP? 6. ročník

Datum: 24.9.2020
Místo: Mutěnice
Cena: 2 990 Kč

Workshop - Audit dokumentace BOZP

Datum: 30.9.2020
Místo: Pardubice
Cena: 2 400 Kč

Kulatý stůl - Co je nového v BOZP? 6. ročník

Datum: 15.10.2020
Místo: Mutěnice
Cena: 2 990 Kč

více kurzů ...

Všechny úrazy, včetně drobných úrazů, se zapisují do knihy úrazů. V tomto dokumentu je vedena evidence o všech úrazech, i když jimi nebyla způsobena pracovní neschopnost nebo byla způsobena pracovní neschopnost nepřesahující 3 kalendářní dny. Zaměstnavatel musí objasnit příčiny a okolnosti vzniku pracovního úrazu a přijmout opatření proti opakování pracovních úrazů. Je nutné ohlašovat všechny úrazy, neboť i z drobného poranění se může později rozvinout vážnější poškození zdraví s pracovní neschopností. Zaměstnavatel vede tuto evidenci v elektronické nebo listinné podobě.

Evidence obsahuje tyto údaje:

 • jméno a příjmení úrazem postiženého zaměstnance
 • datum a hodina úrazu
 • místo, kde k úrazu došlo
 • činnost, při níž k úrazu došlo
 • počet hodin odpracovaných bezprostředně před vznikem úrazu
 • celkový počet zraněných osob
 • druh zranění a zraněná část těla podle přílohy č. 3 NV č. 201/2010 Sb., (následek zranění, např. popálení, zlomenina, otrava)
 • popis úrazového děje
 • druh úrazu (bez pracovní neschopnosti, s pracovní neschopností do tří dnů či nad tři dny, smrtelný)
 • zdroj úrazu (stroje a zařízení, materiál, dopravní prostředek, nástroj, přístroj, průmyslové škodliviny, atd.)
 • příčiny úrazu (porucha některého ze zdrojů úrazu, porušení předpisů, nedostatečné vyhodnocení rizika, atd.)
 • jména svědků úrazu
 • jméno a pracovní zařazení toho, kdo údaje zaznamenal

Zaměstnavatel musí zaměstnanci na jeho žádost vydat potvrzenou kopii nebo výpis údajů z knihy úrazů o jeho úrazu. Pokud dojde ke smrtelnému úrazu, zaměstnavatel je vydá rodinným příslušníkům zaměstnance na jejich žádost.


Další články o bezpečnosti práce a požární ochraně

© Evis 2020