Zavřít okno

Přihlášení k odběru novinek

* povinná položka

Aktuality o nás a našich školeních

22.8.2016 - Podzim 2016 kurzy BOZP šité na míru vašim požadavkům.

V podzimních měsících vám opět nabízíme kurzy s lektory Robertem Křepinským, MUDr. Ivanem Kučerou, Ph.D., Ing. Stanislavem Opluštilem, Bc. Jarčou Jánskou a dalšími specialisty v oborech vyžadujících doplňující vědomosti a znalosti pro výkony vašich zaměstnání. Můžete se opět těšit na Kulatý stůl s Robertem Křepinským v Mutěnicích, i na další kurzy s tímto renomovaným lektorem např. Dokumentaci BOZP, Pracovnělékařské služby a samozřejmě stále žádaný seminář Vývoj legislativy v BOZP. Požadavky také směřovaly na téma Kategorizace prací, Ochranu zdraví při práci a ráda sděluji i lektor MUDr. Ivan Kučera, Ph.D. opět bude tato témata přednášet, jak v Hradci Králové a Pardubicích, tak v Praze a České Třebové. Čekají vás také novinky, které budou zveřejněny v průběhu září 2016. Po prázdninách, které jsme snad strávili všichni v pohodě a odpočinku, se můžeme vrhnout s chutí do práce. S celým týmem lektorů se na vás těším Eva Kolářová

17.5.2016 - Aktuality v BOZP v Pardubicích v červnu 2016

Každoročně pořádáme v červnu v Pardubicích týdenní kurz Aktuality v BOZP. Přihlášku na celý kurz najdete v sekci kurzy. Máte však možnost se přihlásit i na jednotlivé dny, pokud vás veškerá problematika BOZP nezajímá nebo pokud vás zaměstnavatel na celý týden neuvolní. S kterými lektory se potkáte na týdenním kurzu v Pardubicích? 6.6. v pondělí MUDr. Ivan Kučera, Ph.D. a problematika Kategorizace prací a Ochrany zdraví při práci 7.6. v úterý s Robertem Křepinským proberete Vývoj legislativy a novinky nejen v 309/2006 Sb. 8.6. ve středu vás čekají pánové Bc. Georgios Christodulos a Ing. Oldřich Haken, a to téma Skladování vč. chemických látek 9.6. ve čtvrtek se celý den budeme věnovat Zemědělství v BOZP s lektorem Ing. Oldřichem Hakenem 10.6. v pátek s Bc. Jarmilou Jánskou se zaměříme na specifika BOZP ve školách a školských zařízeních. Novinek je v legislativě letos hodně, podívejte se na obsahy jednotlivých kurzů a přijeďte!!

12.5.2016 - Novinky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s výhledem na rok 2017

Vzhledem k aktuálním změnám v legislativě týkající se BOZP jsme přidali seminář s Robertem Křepinským na téma: "Novinky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s výhledem na rok 2017" do Pardubic dne 7.6. a Brna 27.6.2016 Přijeďte si poslechnout poutavou přednášku renomovaného lektora pana Roberta Křepinského. Více v sekci kurzy..

26.4.2016 - Nové kurzy a semináře BOZP v Brně

Na požadavek vás techniků BOZP, manažerů BOZP a osob odborně způsobilých v prevenci rizik jsme přidali semináře s Robertem Křepinským do Brna. Tentokrát se jedná o kurzy zaměřující se na řešení problematiky pracovních úrazů, pracovnělékařských služeb a dokumentace BOZP. Také v Brně se bude konat seminář s lektorem Petrem Marklem ohledně rizik v BOZP. Přijeďte nebo napište, v které části ČR vám naše kurzy chybí. Těšíme se na shledání, za tým lektorů Eva Kolářová

16.2.2016 - Systémová opatření k předcházení vzniku pracovních úrazů

Faktory působící na člověka v pracovním prostředí mohou způsobovat poškození jeho zdraví různého charakteru Mezi poškození zdraví z práce, která jsou uznávána legislativou ČR, patří pracovní úraz, ohrožení nemocí z povolání a nemoc z povolání. Těmto tématům se budeme věnovat v březnu a dubnu na seminářích s Robertem Křepinským. Těším se na vás Eva Kolářová

12.1.2016 - Kurzy a školení BOZP pro jaro 2016

Pro jaro 2016 jsme pro vás připravili opět kurzy BOZP. Bezpečnost práce a požární ochrana jsou oblasti, které musíme řešit ve všech firmách. Povinnosti zaměstnanců i zaměstnavatelů vyplývají z legislativního prostředí BOZP a naší snahou je, aby kurzy BOZP a školení BOZP reagovaly na aktuální legislativu a témata, která vás ve firmách tíží. Díky svým dotazům a odpovědím odborníků z oblasti BOZP můžete podmínky pro bezpečnost práce zlepšovat a zdraví vašich zaměstnanců chránit. Nová témata naleznete pod položkou kurzy. Těšíme se na vás! Eva Kolářová a kolektiv lektorů.

18.12.2015 - Vánoce

Vážení kolegové a přátelé, přejeme vám klidný vánoční čas. Užijte si pohody a odpočinku o vánočních svátcích. Do roku 2016 vám z celého srdce přejeme hodně zdraví a úspěchů v práci, nejvíc však pohodu v osobním životě každého z vás. Za kolektiv lektorů Eva Kolářová

22.9.2015 - Podzim 2015

Do sekce kurzy jsme přidali kurzy, jak s lektorem Robertem Křepinským na témata, která žádáte: Metody a systémy řízení BOZP, Dokumentaci BOZP i Vývoj legislativy s výhledem na rok 2016 v BOZP. Také jsme přidali kurzy s lektorem MUDr. Ivanem Kučerou, který přednáší problematiku Kategorizace práce..Novinkou na našem webu je téma: Průmyslová ergonomie s lektorem Ing. Stanislavem Opluštilem. Přijeďte, napište, jaká problematika zajímá Vás, těšíme se na shledání. Eva Kolářová a kol.

11.8.2015 - Základy průmyslové ergonomie v září a říjnu 2015

Z evaluačních dotazníků, které nám vyplňujete na všech kurzech a seminářích, vyplynulo, že vás stále tíží otázky související s problematikou ergonomie. Kurzy s lektorem, členem České ergonomické společnost Mgr. Stanislavem Opluštilem se budou konat v září a říjnu v České Třebové, Praze, Hradci Králové a Ostravě. Více v sekci kurzy nebo na emailu eva.kolarova@evisnet.cz

5.6.2015 - Metody a systémy řízení BOZP

Workshop BOZP v Mutěnicích se koná 15.+ 16.9.2015 (23.+ 24.6.2015 byl stop stav). Vyšli jsme vstříc vašim dotazům, zda-li se workshop BOZP bude opakovat i v podzimních měsících. Těšíme se na Vás, přijeďte diskutovat o problémech, které Vás ve firmách tíží, Eva Kolářová a Robert Křepinský

16.5.2015 - Technik BOZP a Manažer BOZP v Praze

Připravili jsme pro Vás přípravné kurzy ke zkoušce Technik BOZP kód 39-004-M a Manažer BOZP kód 39-005-T. Tyto kurzy pro Vás připravujeme ve dvou variantách, třídenní přípravný kurz ke zkoušce a dvoutýdenní kurzy. Info v sekci kurzy nebo na eva.kolarova@evisnet.cz

29.4.2015 - Dvoudenní přípravné kurzy ke zkoušce dle 309/2006 Sb.

Na podzim letošního roku opět plánujeme Workshopy - dvoudenní přípravné kurzy ke zkoušce OZO dle 309/2006 Sb. Tentokrát také v Praze a standardně v Hradci Králové. Intenzivní dvoudenní workshop můžete využít jako přípravu ke zkoušce nebo jako získání všeobecného přehledu, co všechno do oblasti BOZP patří. Více v sekci kurzy.

© Evis 2019